WPS 2400

PIEC DO SUBLIMACJI
do wygrzewania nadruków

Piec WPS 2400 jest urządzeniem pozwalającym na efektywne i niskonakładowe wygrzewanie detali po nadruku sublimacyjnym. Wygrzewanie detali odbywa się w przy użyciu przejezdnych regałów umieszczanych we wnętrzu komory grzewczej pieca i realizowane jest przy wykorzystaniu konwekcyjnego termoobiegu podgrzanego powietrza

Zastosowania
 • wygrzewanie detali po aplikacji nadruków sublimacyjnych
 • wygrzewanie / suszenie innych nadruków
about
about
Główne korzyści z użytkowania
suszarni WPS 2400
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych w procesie syblimacji
 • ograniczenie energii zużywanej do wygrzewania detali
 • standaryzacja jakości procesu wygrzewania nadruków
 • ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia lub zapylenia nadruków w trakcie wygrzewania/suszenia
Pobierz folder PDF
Cechy charakterystyczne urządzenia
 • parametry procesu wygrzewania wenątrz komory sterowane i kontrolowane przy pomocy sterownika programowalnego współpracującego z prostym w obsłudze panelem operatorskim.
 • proces wygrzewania w komorze urządzenia realizowany jest metodą konwekcji wymuszonej przy użyciu dwóch zestawów teromoobiegowych złożonych z elektrycznych grzałek oraz wentylatorów promieniowych
 • zastosowanie cyrkulacyjnego przepływu podgrzewanego powietrza w komorze grzewczej zapewnia optymalne warunki wygrzewania detali
 • zwarta kompaktowa konstrukcja ze szczelnie zamykanymi drzwiami komory grzania ograniczająca przestrzeń potrzebną do zainstalowania urządzenia
 • zastosowanie mobilnych regałów o zmiennej pojemności skraca czas załadunku i rozładunku komory grzewczej urządzenia oraz umożliwia wygodny transport detali pomiędzy stanowiskami operacyjnymi
 • zastosowanie filtra w układzie nadmuchu powietrza ograniczające ryzyko zanieczyszczenia sit w procesie suszenia
 • wykonanie z materiałów odpornych na korozję zapewniające łatwe utrzymanie estetyki urządzenia
 • zastosowana konstrukcja i materiały ograniczające do minimum zakres konserwacji okresowych urządzenia
 • rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz zastosowane materiały i podzespoły sprawiają, że urządzenie spełnia wymogi Europejskej Dyrektywy Maszynowej

Charakterystyka techniczna WPS 2400

about
 • Wymiary gabarytowe - 1165/865/1810
 • Zakres temperatury pracy - 20-250°C
 • Zakres nastawy czasu procesu - 0-120 min1060/740/1450
 • Moc elektryczna zainstalowana - 27 kW
 • Zasilanie - 3x400 V
 • Waga - Ok.. 180kG
 • Poziom hałasu - poniżej 70dB(A)

Firma Hedpes Equipment jest elastycznym producentem urządzeń dostosowanych do specyficznych wymogów procesu technologicznego i klientów.
Nasze produkty podlegają ciągłemu procesowi udoskonalania, w związku z tym przedstawione zdjęcia oraz parametry techniczne mogą różnić się od gotowych urządzeń.

Pobierz folder PDF