WF 50

URZĄDZENIE FILTRUJĄCE
do filtracji mechanicznej czynników myjących

Maszyna filtrująca WF50 jest bezobsługowym automatem do filtracji mechanicznej i recyrkulacji czynników myjących (rozpuszczalników , wody, substancji odwarstwiających) w układzie zamkniętym bazującym nawydajnej tkaninie filtrującej. Urządzenie umożliwia okresową regenerację czynników i automatyczne zawrócenie ich do maszyny obrabiającej matryce drukowe bezpośrednio w miejscu pracy.

Zastosowania
 • filtrowanie rozpuszczalników organicznych i / lub wody używanych do mycia sit
 • filtrowanie i oczyszczanie odwarstwiacza używanego w procesie przygotowania matryc drukowych
 • gromadzenie pozostałości farb drukarskich i innych zanieczyszczeń znajdujących się w środku myjącym w postaci zagęszczonej
 • urządzenie jest dedykowane dla rozpuszczalników o punkcie zapłonu powyżej 55°C
about
about
Główne korzyści z użytkowania filtra
WF 50
 • możliwość regeneracji czynników chemicznych bezpośrednio w miejscu obróbki matryc drukowych
 • redukcja zużycia i kosztów zakupu czynników myjących
 • redukcja kosztów utylizacji zużytych czynników myjących
 • redukcja kosztów usuwania odpadów (zanieczyszczenia są skondensowane przez oddzielenie ich od rozpuszczalników)
 • redukcja kosztów pracy
 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
Pobierz folder PDF
Cechy charakterystyczne urządzenia
 • prosty w obsłudze zautomatyzowany proces filtracji i recyrkulacji ograniczający do minimum nakład pracy obsługi
 • zwarta kompaktowa konstrukcja ograniczająca przestrzeń potrzebną do zainstalowania urządzenia
 • wykonanie ze stali nierdzewnej zapewniające odporność korozyjną oraz łatwe utrzymanie estetyki urządzenia
 • zastosowana pompa membranowa o wysokiej sprawności ograniczająca zużycie sprężonego powietrza
 • procesy filtracji i cyrkulacji odbywają się w obiegu zamkniętym ,co znacznie obniża straty czynników i ich emisję do środowiska
 • proces filtracji przebiega w zamkniętej przestrzeni zabezpieczonej przed otwarciem w trakcie pracy co zapewnia bezpieczeństwo obsługujących pracowników
 • zastosowana konstrukcja i materiały ograniczające do minimum zakres konserwacji okresowych urządzenia oraz maksymalne uproszczenie bieżącego użytkowania
 • rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz zastosowane materiały i podzespoły sprawiają, że urządzenie spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy Maszynowej oraz Dyrektywy ATEX

Opcje dodatkowe

about
 • urządzenie może być wykonane do współpracy z jedną lub dwiema komorami z różnymi czynnikami myjącymi
 • taca ociekowa pod urządzenie z podestem obsługowym wykonana ze stali nierdzewnej
 • możliwość używania włóknin filtracyjnych o różnych klasach filtracji

Charakterystyka techniczna WF 50

about
 • Wydajność filtracji - ok. 25 l/min
 • Wymiary gabarytowe L/B/H [mm] - 1480/790/1520
 • Moc elektryczna zainstalowana - 0,2 kW
 • Zasilanie - 230V
 • Sprężone powietrze - min 4Bar
 • Zużycie sprężonego powietrza - ok. 0,1m³/min
 • Poziom hałasu - poniżej 75dB(A)

Firma Hedpes Equipment jest elastycznym producentem urządzeń dostosowanych do specyficznych wymogów procesu technologicznego i klientów.
Nasze produkty podlegają ciągłemu procesowi udoskonalania, w związku z tym przedstawione zdjęcia oraz parametry techniczne mogą różnić się od gotowych urządzeń.

Pobierz folder PDF